KATEGORİLER
ELEKTRİKLİ EL ALETLERİEL ALETLERİMETAL DELME MAKİNALARIKESİCİ TAKIMLARGAZ ARMATÜRLERİKAYNAK MAKİNALARI VE EKİPMANLARIÖLÇÜ ALETLERİENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Yıldız Teknik Ticaret Koll.Şti

İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması

zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün

satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri

Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin

kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvan : YILDIZ TEKNİK TİCARET KOLL.ŞTİ

Adres : Tersane Caddesi Fatih Hırdavatçılar Çarşısı No:91/9 KARAKÖY / BEYOĞLU / İSTANBUL

Telefon: 0212 243 46 64

Telefon: 0212 243 01 46- 243 15 84

Faks: 0212 244 59 85

email : info@yildiztekniktc.com

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.yildiztekniktc.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim

bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satışbedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı

andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli

ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan

eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın

yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki

kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’Ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,teslim edilecek kişi/kuruluşun

teslimatı kabul etmemesinden www.yildiztekniktc.com sorumlu tutulamaz.

4.4 – www.yildiztekniktc.com, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve

varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının halilaysel.com'a ulaştırılmış

olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün

bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,www.yildiztekniktc.com ürünün teslimi yükümlülüğünden

kurtulmuş kabul edilir.

4.6-Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde

yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün

bedelini www.yildiztekniktc.com ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3

gün içinde www.yildiztekniktc.com'a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- www.yildiztekniktc..com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi

gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya

bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali

ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi

haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 15 iş günü içinde kendisine

nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti

şartları içinde gerekli onarımın yapılması için www.yildiztekniktc.com'a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri

www.yildiztekniktc.com tarafından karşılanacaktır.

4.9- İşbu sözleşme,ALICI tarafından imzalanıp www.yildiztekniktcl.com'a faks veya posta yoluyla

ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI,sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün

içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde www.yildiztekniktc.com'a faks,

email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması

şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün www.yildiztekniktc.com'a

gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını

takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal

yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibarıyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler,kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı

bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar,

DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri ( toner, kartuş, şerit v.b ) ve cayma hakkının kullanılması,

ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Ayrıca, tüketicinin

özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen

mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması

halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin

iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü

içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca

ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile www.yildiztekniktc.com'un yerleşim yerindeki Tüketici

Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş

sayılacaktır.

|GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKAMIZ|ÖDEME VE TESLİMAT|İADE ŞARTLARI|MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

© 2014 - Tüm Hakları Saklıdır
Müşteri Hizmetleri : (0212) 243 01 46 - (0212) 243 46 64 - (0212) 243 15 84